آرشیو برچسب های: Mary Kay Ash Chartiable Foundation

مری کی در دهۀ 90 میلادی

سال 1993: به مناسبت 30 ساله شدن کمپانی، مری کی اش تصمیم گرفت تا سوپرایزی [...]